Handelsbetingelser

For english look below.

Efter køb kan du ikke fortryde købet. Du kan således ikke få din billet refunderet. Har du bestilt en forkert billettype, er det ikke muligt at bruge billetten.

Tjek derfor din ordre, så du sikrer dig, at det er det rigtige valg, du har foretaget dig.

Ved aflysning refunderes prisen for købte billetter ekskl. gebyrer. Hvis du har anvendt et betalingskort som betalingsmiddel refunderes billetterne automatisk og beløbet indsættes på din konto indenfor 8 hverdage, uden at du skal aflevere dokumentation.

Hvis arrangementet er købt kontant, skal du henvende dig til arrangøren for at få beløbet refunderet. Billetgebyret refunderes ikke. Ved ændret spilletidspunkt er billetten gyldig.

Ticketcase er blot formidler af billetsalg og er ikke den egentlige arrangør af et event, og kan ikke holdes til ansvar for ændringer i forhold til de enkelte events.

Tidsafgrænsede billetter
Købet er gældende for alle events arrangøren afholder indenfor billettens udløb, med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Det er alene op til arrangøren at bestemme.

Arrangøren forbeholder sig retten til at afholde specielle arrangementer med rabatordninger uden kompensation for kunder med tidsafgrænsede billetter som sæsonkort og lignende.

Levering

Billetterne sendes elektronisk vedhæftet din ordrebekræftelse når din ordre er gået igennem. Der sendes ikke fysiske billetter.

Billetterne skal scannes ved indgang til eventet.

NB – betaler du med et virksomhedskort tillægges ordren kreditkortgebyret.

 

English

After a purchase you cannot cancel your purchase. You therefore cannot have your ticket refunded. If you have ordered a wrong ticket type, it is not possible to use the ticket.

Therefore, always check your order, to make sure everything is correct.

On cancellation of an event the price of the purchased tickets will be refunded to you, excluding fees. If you have bought the tickets using a payment card online, the amount will automatically be refunded and transferred back into your account within the next 8 banking days, without having to deliver any documentation.

If your tickets have been bought in cash, please reach out to the organizer to have your tickets refunded. Ticket fees are not refunded. If the date and time of an event is changed, the ticket is still valid.

Timeboxed tickets

The purchase is applicable for any events the organizer holds, unless anything else is expicitly specified. This is solely up to the organizer to make decisions about.

The organizer is always allowed to hold special events with discounts, without compensation rewarded to customers with timeboxed tickets like season tickets or similar.

Delivery

Tickets are sent electronically, attached to your order confirmation when your order has gone through. No physical tickets are sent.

Tickets must be scanned at entry of the event.

NOTE – if you are paying with a company card the creditcard fee is added to the amount charged.

Menu